Časopis Naše řeč
en cz

Výklady slov

Vladimír Šmilauer

[Articles]

(pdf)

-

(NŘ. XXII, 1938, 86n.)

Vyšín

Příslušníci rodu Vyšínů se nás ptají, co soudíme o původu jejich jména. Uvádějí, že nejstarší známý jeho nositel, Jan Vyšín, se připomíná r. 1513 jako měšťan unhošťský. Od r. 1700 [115]se pak jméno Vyšín často vyskytuje na Unhošťsku, Slánsku a jinde v severozápadním okolí Prahy.

Z dosavadních pokusů o výklad tohoto jména uvádějí dva: buď zkrácením z Vyšehněv nebo Vyšemír (Kotík), nebo od vysoký (od komparativu vyšší odvozuje Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, č. 57, jména Vyšata, Vyšeta, Vyšen, Vyšek a jeho výklad přejímá i Černý-Váša, Moravská jména místní 141).

Sami máme názor trochu odchylný. Zdá se nám — a pokud nemáme dost pramenných studií, které by naše příjmení skutečně zachytily při jejich vzniku, můžeme říkati jen: Zdá se nám —, že jméno Vyšín třeba zařaditi do skupiny jmen Ješín (na př. Ješín z Bezdězce), Mašín, Pišín, Vašín. Jména tato patří mezi početné odvozeniny hypokoristických tvarů na -ch. Příponou -ch tvoříme lichotná jména někdy i ode jmen obecných: bratr-brach, kmotr-kmoch, holec-hoch, většinou však ode jmen osobních: Boleslav-Bolech, Daniel-Dach, Havel-Hach, Jan(Jene)-Jech, Matěj-Mach, Petr-Pech, Prokop-Proch, Stanislav-Stach, Šimon-Šich, Václav-Vach, Vít-Vích, Zikmund-Zich. Další obměny těchto hypokoristik se dělí na dvě skupiny; v jedné zůstává ch (od Mach: Mácha, Machač, Macháč, Macháček, Macháčík, Machačka, Machačný, Machajdík, Machal, Machálek, Machalka, Machan, Macháň, Macháně, Machar, Machát, Machata, Machatík, Machatý, Machek, Machka, Machník, Machoň, Machota, Machotka, Machovec, Machů, Machula, Machule, Machulka, Machura, Machuta, Machytka), v druhé se objevuje š (od Mach: Máša, Mašálek, Mašat, Mašata, Mašek, Mašík, Mašíček, Mašín, Mašina, Mašinda, Mašita, Maška, Mašlan, Mašta). Podoby s ch a š jsou často při týchž příponách: Mácha-Máša, Machát-Mašat, Machata-Mašata, Machek-Mašek, Machka Maška; před i je však vždycky š.

Ze skupiny š jsou nejčetněji zastoupeny — příklady bereme z pražského adresáře — tvary na -a (Háša, Jíša, Máša, Peša, Píša, Průša, Stáša, Váša, Víša) a -ek (Brejšek, Hašek, Ješek, Mašek, Pešek, Píšek, Prošek, Stašek, Vašek, Víšek = Výšek, Zejšek k Zich). Dále máme častěji ještě tyto přípony: -ata (Mašata, Pešata, Vašata, Vyšata), -ina