Časopis Naše řeč
en cz

Výslovnost slova departement

š.

[Short articles]

(pdf)

-

O tom se diskutovalo v časopise „Svět mluví“ — pokud ovšem lze diskusí nazvat hrubý tón, jímž anonym velkopansky okřikl čtenáře, který zcela správně vytýkal hlasatelům tiskové kanceláře, že jejich výslovnost cizích jmen je velmi nejednotná. Každý, kdo prý zavadil o angličtinu, ví, že to není slovo francouzské, nýbrž anglické, a že se nemá vyslovovat francouzsky, nýbrž tak, jak se píše. — To je ovšem zcela mylné. Slovo departement, jak říkají všechny příručky, Pravidla, Váša-Trávníček, Příruční slovník i slovníky cizích slov, je francouzské a vyslovuje se departmá (tak podle PS.) nebo departmán (jak je v Pravidlech), v dalších pádech je departmánu atp. Ve francouzštině je naše slovo doloženo už od XII. stol. Odvozuje se od slovesa départir, které mívalo v starší době význam „odloučiti“. Znamenalo tedy „odloučení“, potom věc odloučenou, omezenou, okres. Od revoluce se tak jmenují správní celky ve Francii. Význam „ministerstvo“, jehož se užívá v Spojených státech amerických (ten asi dal podnět k nesprávnému onomu názoru), je pak původu švýcarského, tedy zase francouzského. A francouzský je asi i význam u nás nejčastější, „odbor, oddělení“ v úřadech. Angličtina přejala své slovo z francouzštiny (v. Murrayův slovník).

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 3, p. 96

Previous š.: Propadná lhůta

Next Josef Beneš: Předložka na při jménech osad

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1