Časopis Naše řeč
en cz

„Autopošta“

Václav Vaněk, zemský účetní rada

[Short articles]

(pdf)

-

S velikým uspokojením jsem četl článek Miloslava Wajse „Čeština vývěsních štítů a reklamních nápisů“. Touha po novosti okázalosti a při tom nedomyšlenost a neschopnost stručně a výstižně označovati věci se již nezastavuje ani před směšností. Mnoho by tu mohl pomoci denní tisk, kdyby často a správně poukazoval na nesmyslnost a směšnost takových jmen jako Prvoděv, Plodocentrum, Živnodům, Centrozelina, Živnostrana a j. a radil k pojmenování vhodnějšímu, především českému. Možno však míti za zlé prostému strojnímu zámečníku, vyvěsí-li na svoji správkárnu automobilů honosný štít Autoservice nebo Autodílna, když i poštovní správa československého státu se chlubila v minulých dnech v denním tisku, že bude míti autopoštu? A snad je tato perla již namalována na onom automobilu. — Poštovní správě podléhá i československý rozhlas. Ohlašuje-li výstavu nějakého radioklubu, je nutno, aby též mluvil o radiovýstavě, radiopřístrojích a radioprůmyslu? Prosím, abyste vlídně přijali těchto několik řádků od laika, kterému není lhostejné, jak se mluví a píše.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 4, p. 123

Previous Z našich časopisů

Next V. Kvasnička, Redakce: Lidové výrazy

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1