Časopis Naše řeč
en cz

Údržba

[Short articles]

(pdf)

-

(K. K. z B.) O slově údržba se odmítavě vyjádřila NŘ. už v 17. ročníku (1933) na str. 32. Od té doby se nestalo nic, co by mohlo býti důvodem k opravení jejího odmítavého mínění. O slovech tvořených příponou -ba praví Gebaurova-Ertlova Mluvnice česká (I, 1926, 74), že se v nové češtině „rozšířila přes míru z nesprávné obavy před podst. jmény slovesnými na -ní, -tí“. Mezi taková slova uváděná do jazyka přes náležitou míru patří také slovo údržba; kdo nepozbyl ještě veškerého jazykového citu, užije místo něho i v textu odborném jistě slova udržování, na př. udržování silnic, domu a pod.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 4, p. 127

Previous —i—: Skloňování jména „soja“

Next Výpusk