Časopis Naše řeč
en cz

Olovrant

[Short articles]

(pdf)

-

(dr. V. J.) O původu slovenského slova olovrant podrobně vykládal Fr. Ryšánek v jubilejním sborníku „Naše řeč univ. prof. dr. Emilu Smetánkoví k šedesátým narozeninám“ (NŘ. XIX, 1935, 289 n.). Ryšánek našel pramen tohoto slova v provinciálním středoněmeckém výraze Halberabend, jímž Němci v záp. Čechách označují svačinu. Z dialektického znění holwrabnd vzniklo podle Ryšánkova výkladu slovenské slovo olovrant a varianty holevrant, olevrant, ovrant a pod., stejně jako z německého dialektického znění halwrabnd vzniklo přes tvar hawrant slovenské slovo havránka s týmž významem.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 1, p. 32

Previous Jednorázový

Next Antonín Opravil: Proč pěší pluk 7 „Tatranský“ a ne 7. pěší pluk „Tatranský“?