Časopis Naše řeč
en cz

Hohol

[Short articles]

(pdf)

-

(X. Y.) Proč prý není slovo hohol s významem „boule“ ani v slovníku Vášově-Trávníčkově ani v Příručním slovníku? Ve východních Čechách se ho užívá a také Kott VI. je zaznamenal. — Slovo hohol se vyskytuje toliko dialekticky na území, jak se zdá, zcela malém a o takových slovech praví Přír. slovník v předmluvě výslovně, že je uvádí „jen tehdy, objeví-li se jako zvláštní prostředek v jazyce spisovném.“ Slova hohol v dialektickém významu „boule“ žádný český spisovatel neužil, a proto je PS. nezaznamenal. Z téhož důvodu patrně je neuvedl ani slovník Vášův-Trávníčkův, neboť v předmluvě praví výslovně, že se jeho výběr hesel nářečních řídí snahou usnadniti čtenářům čtení literárních děl. — Kott zaznamenal slovo hohol „boule“ z Novobydžovska a doprovodil je větou: Udeřil se, až mu naskočil hohol. Jinak je slovo hohol doloženo jako odborný termín přírodopisný s významem „Fuligula clangula, pták z podčeledi kachen potápěcích“; tak je uvádějí všechny naše větší slovníky. Gebaurův slovník staročeský má asi z r. 1143 s. v. Hohol osobní jméno [62]„Gogol hortulanus“ a srovnává je s rus. slovem gogoľ „anas clangula“. K tomuto stč. osobnímu jménu náleží také místní jméno Hoholici, které Gebauer l. c. dokládá už z XIII. stol.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 2, pp. 61-62

Previous Důhon

Next Snésti prádlo s půdy a j.