Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Za rok 1937 byly excerpovány tyto spisy: 1871 B. Janda, Boček; Frant. Sušil, Pavel 1 2; J. Kalousek, Státní právo. 1887 Lad. Stroupežnický, Naši furianti, Sirotčí peníze, V panském čeledníku; 1891 Lad. Stroupežnický, Vojtěch Žák, Zkažená krev; 1893 Lad. Stroupežnický, Na Valdštejnské šachtě, Zvíkovský rarášek; 1894 Lad. Stroupežnický, Paní mincmistrová; 1897 K. Mádl, Soupis památek hist. a um. v okresu kolínském, Lad. Stroupežnický, Václav Hrobčický z Hrobčic; 1899 Fr. Polívka, Květena 1.; Z. Winter, Miniatury; 1900 K. Chytil, Soupis památek hist. a uměl. v okresu chrudimském; 1902 Literatura česká XIX stol. I—III; Z. Winter, Staré Listy; 1904 Z. Winter, Povídky a obrázky histor.; 1905 Listy filologické; Z. Winter, Rozina sebranec; 1908 J. Kamper — Z. Wirth, Soupis památek hist. a uměl. v okresu stříbrském; 1911 L. Niederle, Slovanské starožitnosti; 1915 A. M. Tilschová, Fany; 1917 Naše řeč r. I—XVIII; R. Weiner, Netečný divák; 1918 Červen r. I—IV; K. Scheinpflug, Pouta soužití I, II; Ot. Šimek, Dějiny literatury franc. v obrysech I, II; E. Vachek, Řešeto; K. Scheinpflug, Mrak; R. Weiner, Třásničky; E. Vachek, Sup; 1922 J. Kubín, Lidové povídky; R. Malý, Svět v Bohu; Ant. Matějček, Dějepis umění I, II, V, VI; 1923 [57]Ferd. Engelmüller, Cesty k malířskému umění; Ant. Podlaha, Veliký katechismus katol. náboženství; K. Scheinpflug, Italský zájezd; E. Vachek, Kovadlina; J. Vrba, Lesáci; Alois Žipek, Světová válka; 1924 J. Kratochvíl, Vesnice; Fr. Kubka, Fu; R. Malý, Posvěcení života; K. Scheinpflug, Paříž; A. M. Tilschová, Dědicové; V. Vojtíšek, O archivech měst. a obec. a jejich správě; 1925 M. Vítková, Doma I, II; E. Votoček, Anorganická chemie; J. Vrba, Chodská rebelie I, II, III; 1926 Fr. Kubka, Dvojníci a sny; 1927 Ed. Beneš, Světová válka I, II, III; F. V. Krejčí, U protinožců; Sbírka zákonů a nařízení; A. M. Tilschová, Haldy I, II; E. Vachek, Bidýlko; 1928 J. Kratochvíl, Cesta revoluce; J. Kříženecký, Užitek hospodářských zvířat; V. Vojtíšek, O pečetech a erbech měst praž. a jiných čes.; R. Weiner, Lítice; J. Havelka, Právnický slovník; 1929 Zachoval-Mukáč, Právní nauka I, II; 1930 K. H. Hilar, Pražská dramaturgie; K. Kavina, Obilí; Kamil Krofta, Podkarpat. Rus a Československo; K. Nový, Srdce ve vichru; K. Scheinpflug, Motýl ve svítilně; 1931 J. Černý, Hospodářské strojnictví; J. Morávek, Ohnivá lázeň; Sbírka zákonů a nařízení; K. Scheinpflug, Mluvící stěna; 1932 Ing. Ct. Fiala, Železnice; Fr. Götz, Padající hvězdy; Fr. Kovárna, Současné malířství; G. Kretschner, Železnice; Fr. Kvapil, O čem vím; K. Nový, Tváří v tvář; F. Oberpfalcer, Jazykozpyt; K. Scheinpflug, Babylonská věž; J. Slavík, Bolševismus v přerodu; V. Vojtíšek, Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy; 1933 B. Havránek, Cvičebnice češtiny I, II, III, IV; T. G. Masaryk, Cesta demokracie I, II; K. Nový, Chceme žít; O. Scheinpflugová, Dvě z nás; A. M. Tilschová, Vykoupení; E. Vrchlická, Rej, Taneční názvosloví; Vynálezy a pokroky; 1934 Kamil Krofta, Čechy do válek husitských; J. Laichter, Na prahu republiky; Fr. Maixner, Výchova sportem; Mil. Nohejl, Svět nic neví; J. J. Paulík, Utonulá; K. Scheinpflug, Nevolnictví těla; J. Slavík, Lenin; A. Sovová, Příručka k hospod. cvičením pro odb. školy žen. povolání; A. M. Tilschová, Alma mater; P. Viskup, Výživa a jídelní lístek rozum. člověka; V. Vojtíšek, O našich městech a patrimoniích a o správě obec. archivů; K. Zmatlík, Šachy; 1935 K. J. Beneš, Uloupený život; B. Klička, Útěk ze století; J. Knap, Muži a hory; J. Knap, Polní kytice; Réva na zdi; J. S. Machar, Na okraj dnů; Vl. Neff. Malý velikán; S. K. Neumann, Srdce a mračna; K. Nový, Atentát; O. Scheinpflugová, Balada z Karlína; F. X. Šalda, Dřevoryty staré i nové; Šaldův zápisník r. VIII, IX; A. M. Tilschová, Matky a dcery; L. Vančura, Jezero Ukereve; J. Vávra, Ahmed má hlad; P. Viskup, Lékař kuchařem; J. Vrba, Dílo věčnosti; Kvetoucí hloží I, II; J. Zahradníček, Žíznivé léto; 1936 J. Čapek, Kulhavý poutník; K. Čapek, Cesta na sever; V. Černý, Karel Čapek; J. Glazarová, Roky v kruhu: Fr. Götz, Muž bez vlasti; Fr. Halas, Staré ženy; Ignát Hermann, Pan [58]Koriandl a spol.; J. Hora, Máchovské variace; V. Kác, Rok práce v zahradě; B. Klička, Do posledního dechu; J. Kopta, Marnotratná pout; V. Martínek, Zrádce národa; Vl. Neff, Poslední drožkář; V. Nezval, Řětěz štěstí; Žena v množném čísle; Jos. Novák, Kdo se mnou poletí; K. Nový, Samota Křešín; J. Patočka, Přirozený svět jako filos. problém; Fr. Pecháčková, Země miluje člověka; Přítomnost; J. Seifert, Ruce Venušiny; K. Sezima, Mlází; K. Scheinpflug, King-Fu; F. X. Šalda, Mácha snivec a buřič; P. Viskup, Užívejte vzduchu a pohybu; Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky. 1937 Balíkový sazebník; K. Čapek, Bílá nemoc; Feuilletony a sloupky v Lidových novinách, První parta; Masarykova akademie práce; Noviny současné a časopisy; Rozličné technické časopisy; Odborné poštovní příručky; Poštovní novinový řád; Poštovní řád; Přítomnost; Vacková (dodatek Správné výživy zdravých a nemocných od MUDr. K. Kleina); Jan Weiss, Spáč ve zvěrokruhu.

K excerpci těchto spisů přispěli:

Dr. Marie Brožová z Prahy 16.419 lístky. Vojtěch Břečka, profesor v. v. z Prahy, 6.913 1. Bernard Dolák, profesor v. v. z Prahy, 270 1. Vladimír Drbal, profesor v. v. z Brna, 4.423 1. František Fučík, ředitel měšť. škol v. v. z Prahy, 7.237 1. Přemysl Hájek, profesor z Prahy, 11.624 1. Božena Houdková, tajemnice městské knihovny v Praze, 1.362 1. Ladislav Janský, profesor z Prahy, 920 1. Václav Krejčí, ředitel čs. pošty z Prahy, 651 1. Břetislav Kubala, profesor z Tišnova, 1.278 1. Jan Kubišta, profesor z Prahy, 6.560 1. Františka Ludvíková, sestra řádu sv. Voršily z Prahy, 168 1. Karel Popelka, profesor v. v. z Prahy, 2.812 1. Ing. Eduard Prandstetter z Prahy, 3.257 1. Josef Soukup, úředník zemského úřadu z Prahy, 1.043 1. Dr. Terezie Steppanová z Prahy, 2.163 1. František Vlasák, poštovní inspektor v. v. z Prahy, 20.428 1. Ph. C. Růžena Vodičková, z Prahy, 8.219 1.

Celkem bylo v roce 1937 lístků 95.787 ze 150 (194) spisů (svazků).

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 2, pp. 56-58

Previous B. Nový: Mury — Bury — kouzelník

Next kvh. (= Kvido Hodura), š.: Z našich časopisů