Časopis Naše řeč
en cz

Slečna

Karel Titz

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XX., 1936, 24). Ve vývoji slova šlechtična-slečna mi scházely dosud střední články. Jedním z nich je slovo slečina, které jsem nalezl v Pamětech Jana Jiřího Haranta z Polžic (Historický archiv, č. 10, vyd. Menčíkovo). V nich se čte k r. 1630 jako nadpis odstavce: Vidění slečiny z Ditrichštejna. Potom: Leta 1630 měsíce Februara jedna [255]šlechtična z Ditrichštejna. Na str. 60 tamže: paní Judita Hroznatová z Vrtby od své dcery panny slečiny.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 8, pp. 254-255

Previous Josef Baťa: Lidová rčení z Benešovska

Next V. Kzl.: Tabák

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1