Časopis Naše řeč
en cz

Míti Filipa

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XVII, 221) Prof. Ferdinand Strejček nás laskavě upozornil, že výklad rčení míti filipa přinesly už r. 1846 Květy na str. 39. Píše: Posílám Vám na důkaz, že již dávno znali výklad rčení »filipa míti«. opis několika řádků z Květů 1846 (výklad ten souhlasí s výkladem Arne Nováka): »Odkud pochází pořekadlo Filipa míti? Ve Skutcích apošt. VIII. 27 násl. čteme o dvořanínu královny Mouřenínské Kandaces, kterýžto, vraceje se z Jeruzaléma do vlasti, po cestě četl Izaiáše proroka. Přiblíživ se k němu ap. Filip, touže cestou se beroucí, tázal se ho: »Rozumíš-li, co čteš?« kterýžto odpověděl: »A kterak mohu rozuměti, leč někdo vyloží mi?« I vysvětlil mu tedy Filip slova prorokova, a poštěstilo se mu, na víru jej obrátiti. — Odtud pochází pořekadlo: Filipa míti, jako by řekl: míti vysvětlovatele u věcech zatmělých, míti světlo duchovní, rozuměti něčemu, slovem: míti vtip nebo rozum.«

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 8, p. 255

Previous Jiří Haller: Jan Hus. Poslední den

Next Příjmení Petrů, Janů