Časopis Naše řeč
en cz

† PhDr. Jaroslav Dvořáček

Redakční rada Naší řeči

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Podáváme svým čtenářům smutnou zprávu, že dne 1. ledna 1933 po krátké, těžké nemoci zemřel náš milý a horlivý spolupracovník dr. Jaroslav Dvořáček, profesor reálky v Brně. Byl upřímný a pevný obhájce jazykové čistoty a smrt ho zastihla uprostřed práce, již právě v poslední době cele věnoval tříbení českého jazyka. Zachováme ho vděčně v paměti.

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 1, p. 26

Previous Jiří Haller: Elektrotechnický slovník

Next Z kanceláře Slovníku jazyka českého