dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dámský basén pro plavce

B—a.

[Short articles]

(pdf)

-

Na jazyk nesmíme jít s přísnými pravidly přesné logiky. Pak bychom nemohli mamince pochválit synáčka, jak je už veliký, slovy: »To je velký chlapeček«. Ale přece, když jsem četl mezi reklamami, že plovárna Na Slupi má »dámský basén pro plavce«, působilo to na mne velmi humorně. Je pravda, když slyším slovo »basén pro plavce«, nemám při tom nijak na mysli jen muže, právě tak, jako když řekneme, že diváci byli s představením spokojeni. Avšak ve spojení »dámský basén« a »basén pro plavce« mimoděk oba přívlastky kontrastují a slovo dámský tu působí, že jako plavce si zde představuji jen muže. Odtud ten komický dojem nesmyslu. Ovšem člověk by si za čas tomu spojení zvykl, ale protože je u nás »dámských basénů pro plavce« velmi málo, trvalo by to snad příliš dlouho. Bylo by tedy jistě lépe, neprovokovat zbytečně lidi k smíchu a žertům a říci jasně: »zvláštní basén pro plavkyně«.

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 10, p. 300

Previous Jiří Haller: Mimo co, kromě čeho

Next Kocanda