Časopis Naše řeč
en cz

Homér

Josef Beneš

[Short articles]

(pdf)

-

Toto příjmení se vyskytuje v Bechyni. Na první pohled by člověk soudil, že je to obdoba ke jménu klasic. filologa prof. Julia Césara nebo bratislavského archiváře Ovidia Fausta, tedy humanistické jméno jako Curtius, Kopista, Skriba a j. Vzpomene-li si však, že se v jižních Čechách vyskytuje dosti často příjmení Hammer (původně synekdochicky za hamrník) a jeho dialektický tvar Homr, je nasnadě jiné, prosaičtější vysvětlení.

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 9, p. 286

Previous jh. (= Jiří Haller): Amundsen objevitel

Next Josef Beneš: Příjmení Stini