Časopis Naše řeč
en cz

Břvany

[Short articles]

(pdf)

-

K článku otištěnému pod tímto názvem z pozůstalosti † prof. Jos. Zubatého v 1. čísle letošního ročníku Naší řeči, oznamuje nám ředitelství státního archivu, že přání, které prof. Zubatý na konci svého výkladu projevil, bylo splněno už před desíti lety. Tvar Břvany byl zaveden ministerstvem vnitra jako název úřední už r. 1923. Přispěl k tomu i první článek prof. Zubatého v NŘ. 6, 1922, 236 n. Za tu dobu se název Břvany pod úředním vlivem vžil dokonale, takže dřívější mylný název Brzvany upadl už v zapomenutí.

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 3, p. 95

Previous Několik slov o posledních českých překladech Cervantesova »Dona Quijota«

Next Odborová, vládní, ministerská rádkyně