Časopis Naše řeč
en cz

Mluvnická shoda

[Short articles]

(pdf)

-

(ing. B. M.) Věta »Moudrost a zkušenost, již nasbíral ve světě« je správná; zájmeno vztažné se tu řídí jednotným číslem jmen, k nimž se vztahuje. Takovéto tvarové shodě říkáme shoda mluvnická. Avšak v češtině je možná i shoda podle smyslu, t. j. o čísle výrazu rozvíjecího nerozhoduje tvar výrazu řídícího, nýbrž jeho smysl. Tak na př. spojení »moudrost a zkušenost« se může brát za výraz se smyslem množným a tomuto pojetí se pak přizpůsobuje i zájmeno: moudrost a zkušenost, jež nasbíral ve světě. Obojí způsob je stejně oprávněn.

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 1, p. 31

Previous Lidová rčení

Next Josef Beneš: Příjmení Jiráni

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1