Časopis Naše řeč
en cz

Pléška, pleška

[Short articles]

(pdf)

-

Pan B. B. se nás táže, v kterých krajích se užívá výrazu pleška ve spojení jako »dávají plné plešky«, t. j. že do přinesených, obyčejně plechových baněk nebo jiných nádob dávají plnou, dobrou míru. Sám zná tento výraz z Královéhradecka, ale jen z ojedinělých dokladů. K tomu můžeme připojiti jen z Kotta 7, 259, že se slovo pléška ve významu ‚malý plechový hrnec‘ vyskytuje na Novobydžovsku a Miletínsku. Má je také Jos. Kubín v Lid. povídkách z českého Podkrkonoší (Rozpr. ČAk. III. tř., č. 52, str. 539) v dokladě »táta vzal plešku a de dojit (kozu)«, tedy patrně s významem ‚plechová dojačka‘. Mohli by nám naši čtenáři o tom pověděti více?

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 6-7, p. 224

Previous Pořádek slov

Next Ženský vyslanec