Časopis Naše řeč
en cz

Bohemistické disertace roku 2021

Hana Mžourková, Jakub Sláma, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Dissertations on the Czech language from 2021

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
naserec@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 4

Předchozí Petr Mareš: Výbor z díla Olgy Müllerové: Čtyřiačtyřicet let výzkumů dialogu a mluvené češtiny

Následující Marta Koutová: K významům slova mše