dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

Václav Lábus

[Recenze a zprávy]

(pdf)

A monograph on the urbanonymy of the socialist Prague

Review of Ptáčníková, Martina (2021): Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Praha: Academia, 345 pp.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
vaclav.labus@tul.cz

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 2

Předchozí Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování

Následující Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky