Časopis Naše řeč
en cz

Mantl, mantlík, mantlíček (Od polysémie k homonymii)

Petr Nejedlý

[Drobnosti]

(pdf)

Mantl, mantlík, mantlíček (From polysemy to homonymy)

The article deals with the position of the noun mantl (from the German Mantel) and its derivatives on the periphery of the Czech lexical system; the author points out a new discovered meaning recorded in a folk song from the late 18th century. The seemingly disparate semantic spectrum of the lexeme ('coat'; 'intrigues'; 'illegitimate child') is caused by its repeated discontinuous borrowing from German, each time in a different meaning.

Key words: Czech folk song, Czech noun mantl, homonymy, lexical periphery, newly discovered meaning, polysemy, semantic development
Klíčová slova: česká lidová píseň, české substantivum mantl, homonymie, lexikální periferie, nový objevený význam, polysémie, vývoj významu

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 5

Předchozí Robert Adam, Robert Dittmann, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Následující Z jazykové poradny