Časopis Naše řeč
en cz

29. konference Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA)

Alžběta Houzar

[Recenze a zprávy]

(pdf)

29th Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA)

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
houzar.alzbeta@gmail.com

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 3

Předchozí Andrei Zenkov, Michal Místecký: Young Vladimír Vašek? – A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč−Hrzánský Identity Issue

Následující Václava Musilová: Anonymní dopisy a jazyková expertiza