Časopis Naše řeč
en cz

25 let Ústavu pro jazyk český ČSAV, 60 let od založení Kanceláře slovníku jazyka českého

[Articles]

(pdf)

-

Rozvoj bohemistiky a české jazykovědy vůbec je v posledním čtvrtstoletí výrazně spjat s činností Ústavu pro jazyk český ČSAV. Jeho významný podíl na výsledcích jazykovědné práce u nás je čtenářům Naší řeči dobře znám, v souhrnu zvláště z retrospektivních statí příležitostně publikovaných.

V průběhu své pětadvacetileté existence stal se ústav pracovním i organizačním centrem v jazykovědné bohemistice a obecné jazykovědě. Soustřeďuje se v něm dnes všestranný vědecký výzkum současného českého jazyka (spisovného, obecného i nářečí), jeho vývoje a jeho vztahu ke společnosti. Zároveň s tím se v ústavu rozvíjí a soustavně propracovává jazykovedná teorie a metodologie, v kontaktu se světovou lingvistikou.

Je jen přirozené, že ve svém oboru není ústav pracovištěm jediným a monopolním. Vyvíjí činnost v spolupráci i v zdravé vědecké soutěži s ostatními jazykovědnými bohemistickými středisky, zvláště na vysokých školách. Avšak v dvojím směru je Ústav pro jazyk český ve svém poslání nezastupitelný: v zpracovávání základních komplexních jazykovědných úkolů týmové povahy, opírajících se o rozsáhlé materiálové a dokumentační fondy, a dále pak v soustavné péči o kulturu spisovného jazyka, zaměřené k obecnému zvyšování její úrovně.

Naše řeč připomíná letošní dvojí jubileum Ústavu pro jazyk český — 25 let od jeho vzniku a 60 let od založení jeho předchůdkyně, Kanceláře Slovníku jazyka českého — nejen proto, že je časopisem tohoto ústavu. Redakce Naší řeči připravila toto jubilejní číslo s vědomím společenské závažnosti a obecného národně kulturního významu základního pracoviště pro výzkum národního jazyka a s úctou k pokrokovým tradicím, na které ústav ve své činnosti navazuje.

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 4, p. 189

Previous Alena Polívková: Jak psát a skloňovat slovo spray

Next Jaroslav Machač: Vznik a vývoj prvního českého jazykovědného pracoviště (K 60. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého)