Časopis Naše řeč
en cz

Jak psát a skloňovat slovo spray

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

Objevil se dotaz, jak psát a skloňovat z angličtiny přejaté podst. iméno spray. Doposud si tento výraz ponechával původní anglickou podobu (spray) i výslovnost (sprej) a zařazoval se k podst. jménům rodu ženského (v. SSJČ).

Sledujeme-li však výkladní skříně, zjistíme, že se úzus s kodifikací rozchází. Objevují se podoby spray, sprey, sprej; v 6. p. pak např. ve spray, sprey, spreji apod. Slova spray se užívalo dříve hlavně v lékařství, a to ve významu ‚rozprašovač; přístroj k rozprašování antiseptických tekutin‘. Dnes se však tento název vžil především v kosmetice (dámské i pánské).

Podst. jméno spray [sprej] je ve výslovnosti zakončeno na souhlásku -j, a proto bychom ho měli zařadit k skupině přejatých jmen, která jsou rodu mužského, a skloňovat ho podle vzoru „stroj“. K tomuto vzoru řadíme jak jména, u nichž se v češtině na konci slova grafémy pro tyto souhlásky skutečně píší (hokej, žerzej), tak i jména, u nichž se souhláska pouze vyslovuje, kdežto grafika je cizí (essay[1]). Zařazení k rodu mužskému podporuje i rod českého synonyma, tj. ‚rozprašovač‘. Věcná souvislost slova spray a rozprašovač je velmi těsná. (V Rejmanově Slovníku cizích slov, Praha 1966, je u hesla spray uveden rod mužský.) A k rodu mužskému jsou zařazena podstatná jména anglického původu zakončená ve výslovnosti hláskovou skupinou -ej, s výjimkou slova trolej, které vedle rodu mužského může být zařazeno i k rodu ženskému. Doporučujeme tedy slovo spray zařadit k podstatným jménům rodu mužského a vzhledem k tomu, že je to výraz nyní už dost frekventovaný, počeštit ho i pravopisně — sprej — stejně jako ostatní slova přejatá z angličtiny zakončená na -ey, -ay (hokej, trolej, žerzej, žokej). Bude tedy: 1. a 4. p. sprej, 2. p. spreje, 3. a 6. p. spreji, 7. p. sprejem atd.; odvozené sloveso sprejovat.


[1] Existuje též pravopisně počeštěná podoba esej.

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 3, p. 188

Previous František Uher: Dvě nové práce o češtině pro Němce

Next 25 let Ústavu pro jazyk český ČSAV, 60 let od založení Kanceláře slovníku jazyka českého