Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

Jak skloňovat zeměpisný název Sapporo?

Japonské město Sapporo, ležící na ostrově Hokkaido, bude v únoru 1972 místem XI. zimních olympijských her. V souvislosti s přípravou na tyto olympijské hry jsme se např. dočetli, že „ÚBOK chystá první zásoby na jednotné sportovní oblečení naší olympijské výpravy do Sapporo (RP), nebo jsme slyšeli, že „olympijské hry budou v Sapporo“. — Jako jiné zeměpisné názvy zakončené na samohlásku -o, které nejsou domácího původu (např, Toledo, Sarajevo, Bilbao, Tokio), skloňujeme i jméno Sapporo podle vzoru „město“: 2. p. do Sappora, 3. a 6. Sapporu, 7. p. Sapporem.

A stejně budeme také skloňovat i název ostrova Hokkaido, na kterém Sapporo leží: 1. p. Hokkaido, 2. p. Hokkaida, 3. p. Hokkaidu atd. — Reportéři, kteří nás budou informovat o průběhu olympijských her, bulou potřebovat i přídavné jméno odvozené od jména Sapporo: zní sapporský. — Jednoslovné pojmenování pro obyvatele Sappora utvoříme příponou -an (zároveň se změkčením kmenové souhlásky r). Obyvatel Sappora je Sappořan (srov. Alžířan k Alžír), přechýlená podoba ženského rodu je Sappořanka.

Al. Polívková

[272]Žiguli

Fanoušci motorismu již netrpělivě čekají na novou sovětskou novinku — automobil značky Žiguli. Byl pojmenován podle vysočiny téhož jména u Kujbyševa v RSFSR. Půjde-li o výrobní značku, budeme psát toto slovo s velkým počátečním písmenem (osobní automobil Žiguli). U obecného pojmenování užijeme písmena malého (sedět v žiguli). Pro neobvyklé zakončení (-i) nemůžeme toto podst. jméno začlenit do české tvaroslovné soustavy. Zařadíme ho (stejně jako ostatní neživotná podst. jména končící na -i) k rodu střednímu a nebudeme ho skloňovat. Jedině v 7. pádě jedn. čísla bude vedle nesklonné podoby i tvar s koncovkou -m, tj. žigulim (podobně jako např. u čikuli, cyankáli, dementi apod.).

Al. Polívková

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 4, pp. 271-272

Previous Libuše Kroupová: Úsilí proti něčemu?

Next Alois Jedlička: Stopadesáté výročí narození Martina Hattaly