dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Emoji neboli emodži

Anna Černá

[Short articles]

(pdf)

On the Czech word emoji or emodži

The paper deals with the noun emoji or emodži. The originally Japanese word was borrowed into Czech via English (emoji), and the Czech transcribed spelling emodži is gaining ground as well. This uninflected noun is still somewhat unstable with respect to gender: it is used most often as a neuter noun but also as a masculine noun vacillating between animacy and inanimacy.

Key words: borrowings, digraph dž, emoji, grammatical gender of nouns
Klíčová slova: emoji/emodži, přejímky, rod substantiv, spřežka dž

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
cerna@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 4

Previous Jakub Žytek: Na prahu zásadní změny paradigmatu ve výuce češtiny

Next Z jazykové poradny