Časopis Naše řeč
en cz

Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu

Václav Cvrček, Jan Chromý

[Discussion]

(pdf)

Non-self-evident openness of linguistic research

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Václav Cvrček
Ústav Českého národního korpusu FF UK
Panská 890/7, 110 00 Praha 1
vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz

Jan Chromý
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Bronislav Stupňánek: Když všichni všechno všechněm dáme…

Next Lukáš Zádrapa: Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka