Časopis Naše řeč
en cz

Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!

Silvie Cinková

[Discussion]

(pdf)

Making publicly funded data accessible: not “if”, but “how best”!

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
cinkova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Radek Čech: Otevřenost jako norma

Next Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1