Časopis Naše řeč
en cz

Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky

Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek

[Discussion]

(pdf)

Open your data, but protect your participants: A statement by Prague Descriptive Linguistics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Pražská deskriptivní lingvistika
prague.descriptive@linguistics.cz
www.linguistics.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat

Next Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová: K otevřenosti dat využívaných v onomastice