Časopis Naše řeč
en cz

Lingvistika a otevřené zdrojové kódy

Mojmír Dočekal

[Discussion]

(pdf)

Linguistics and open source code

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Jaselská 201/18, 602 00 Brno
docekal@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

Next Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1