Časopis Naše řeč
en cz

K monografii o adnominálním genitivu v češtině

Jiří Pergler

[Reviews and reports]

(pdf)

Monograph on the adnominal genitive in Czech

Recenze knihy Janečka, Martin – Bláha, Ondřej (2020): Genitiv adnominální v češtině: Vývoj a současný stav. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 119 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
pergler@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 2

Previous Iva Nebeská, Božana Niševa: Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka

Next Mikuláš Preininger: Nominant