Časopis Naše řeč
en cz

Epentetické vokály v češtině chorvatských Čechů

Monika Klučková

[Articles]

(pdf)

Epenthetic vowels in the Czech language of Croatian Czechs

Detailed research of the Czech language in the Czech minority in Croatia has so far been focused mainly on dialectology or sociolinguistics. This paper deals with this group of speakers from the perspective of the concept of heritage language. The first part briefly outlines the current language situation in Daruvar and the historical and social factors that influenced or still influence it, with emphasis on Czech schools in this part of Croatia. The theory of heritage languages and the three linguistic processes that shape them are also described: divergent attainment, language attrition, and transfer from the dominant language. The second part deals in more detail with the transfer from the dominant language (Croatian) in epenthetic vowels. The description of these phenomena is based on the online questionnaire survey in which participated Czechs in Croatia and Czechs in the Czech Republic as a control group. This is a pilot study that has to be verified with further research.

Key words: Czech enclave in Croatia, epenthetic vowels, heritage language, language contact
Klíčová slova: česká enkláva v Chorvatsku, epentetické vokály, jazykový kontakt, zděděný jazyk

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
mveltruski@gmail.com

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 5

Previous Sergej S. Skorvid: „Furt to jde, pořat, nekončivá se to…“ O vývojových inovacích v českých nářečních varietách v Rusku

Next Lenka Zajícová: Paraguayská krajanská čeština, jazyková atrofie a emergentní gramatika