Časopis Naše řeč
en cz

V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

Jaroslav David

[Discussion]

(pdf)

Given the enthusiasm for sharing, we should ask why we do not share linguistic data

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
jaroslav.david@osu.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Silvie Cinková: Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!

Next Mojmír Dočekal: Lingvistika a otevřené zdrojové kódy