dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Nový diachronní pohled na tzv. zvratné pasivum v češtině

Roland Wagner

[Reviews and reports]

(pdf)

A new take on the so-called reflexive passive in Czech from a diachronic point of view

Recenze knihy Pergler, Jiří (2020): Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 461 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra německého jazyka a literatury PedF MU
Poříčí 623/7, 603 00 Brno
wagner@ped.muni.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 4

Previous Pavel Machač, Michal Škrabal: Forvo.com: Pohled fonetický

Next Jakub Žytek: Na prahu zásadní změny paradigmatu ve výuce češtiny