Časopis Naše řeč
en cz

Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka

Lukáš Zádrapa

[Reviews and reports]

(pdf)

Two recent contributions on the history of the Czech language

Recenze knih Janata, Michal (2020): Zrod české terminologie. Praha: Malvern, 198 s. a Nejedlý, Petr et al. (2019): Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 416 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra sinologie FF UK
Celetná 20, 116 42 Praha 1
lukas.zadrapa@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Václav Cvrček, Jan Chromý: Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu

Next Marta Šimečková: Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky