Časopis Naše řeč
en cz

Nová kniha o volyňské češtině

Tereza Kopecká

[Reviews and reports]

(pdf)

A new book on Volhynian Czech

Recenze knihy Arkhanhelska, Alla – Bláha, Ondřej – Cholodová, Uljana (eds.) (2020): Čeština na Volyni. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 193 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 967/97, 602 00 Brno
kopecka@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 5

Previous Aneta Bučková: Jazykové ideologie a jazykový management československých emigrantek a emigrantů v Bavorsku

Next Martin Beneš, Ondřej Dufek, Michal Hořejší, Martina Rybová: Bohemistické disertace roku 2020