Časopis Naše řeč
en cz

K otevřenosti dat využívaných v onomastice

Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová

[Discussion]

(pdf)

On open data in onomastics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz, s.wojnarova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Previous Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky

Next Petr Kaderka, Tamah Sherman, Martin Havlík: Za jazykovědu transparentnější