Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Editor's notice]

(pdf)

-

V tomto čísle Naší řeči otiskujeme vybrané příspěvky z konference, která se v r. 1995 konala v Praze při příležitosti stého výročí narození prof. V. Šmilauera. Naše řeč tím zároveň vzpomíná na vynikajícího českého jazykovědce a dlouholetého člena své redakční rady.

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 1, p. 1

Previous Jiří Kraus: 80 let od založení Naší řeči

Next Josef Hrbáček: Vladimír Šmilauer — syntaktik