Časopis Naše řeč
en cz

Vážení čtenáři,

[Editor's notice]

(pdf)

-

protože se snažíme nalézt lepší cesty k distribuci našeho časopisu, přecházíme od č. 1/1997 na nový systém objednávek. Smlouvu s naším dosavadním distributorem PNS jsme zrušili. Prosíme Vás tedy, abyste laskavě vyplnili objednací lístek a zaslali ho na adresu našeho nového distributora. Pokud jste tak učinili již během roku 1996 na adresu naší redakce, Vaše nová objednávka je již evidována. Předplatné Vám bude účtováno firmou MYRIS TRADE složenkou nebo fakturou.

Adresa nového distributora:
MYRIS TRADE, s. r. o., P. O. Box 2, 142 00 Praha 4

Redakce Naší řeči

 

OBJEDNACÍ LÍSTEK

Objednávám předplatné časopisu Naše řeč

od čísla ......................................

počet kusů .................................

Cena předplatného na r. 1977: 125 Kč / 5 čísel v ročníku
(cena je uvedena vč. obyčejného poštovného)

 

Jméno ............................... Firma ..........................................

Adresa ...................................................................................

........................................... PSČ ............................................

IČO ................................... Telefon ........................................

DIČ ................................... Fax ..............................................

Prosím o zaslání složenky ANO/NE

Výtisky si přeji zasílat doporučeně za zvýšenou sazbu poštovného ANO/NE

 

Datum ............................... Podpis/razítko ..............................

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 2, p. 111

Previous Jiří Kraus: Definice jako příběh

Next Igor Němec: Od nelichotivého pojmenování k čestnému názvu