Časopis Naše řeč
en cz

Redakce Naší řeči

[Editor's notice]

(pdf)

-

se vzhledem k finanční náročnosti výroby časopisu obrací na své přispěvatele s žádostí, aby podle možnosti odevzdávali příspěvky na PC disketě v kódu textového procesoru Word Perfect 5.1 (ev. TEXT 602).

Při zápisu pomocí textového procesoru je nutno dodržovat tato základní pravidla:

• nulu je třeba psát jako číslici 0, nikoli jako písmeno O,

• jedničku jako číslici 1, nikoli jako malé písmeno l,

• je lépe vůbec nedělit slova, větší mezery mezi slovy nevadí,

• text, který má být vysazen kurzivou, musí být v kurzivě zapsán; pro zdůraznění se užívá proložení, které se vyznačuje jen ve vytištěné podobě rukopisu, nikoli na disketě (půltučného typu písma se v časopise neužívá),

• zároveň s disketou, kterou redakce autorovi po první korektuře vrátí, je třeba odevzdat příspěvek v jednom vyhotovení vytištěný – v odpovídající normalizované úpravě (na stranu 30 řádek, na řádce 60 úhozů, meziřádková mezera 2).

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 3, p. 168

Previous Vážení čtenáři,

Next Josef Hrbáček: K problematice syntaktických vztahů a jejich terminologie