Časopis Naše řeč
en cz

Prosy Františka Jakubova nebo F. Jakubůva či F. Jakubův?

Bš.

[Short articles]

(pdf)

-

Řídká příjmení, jako Jakubův, Janův, Honzův, Petrův a Hokův, jež jsou svým původem přídavná jména přivlastňovací, působí, jak se zdá, při skloňování a přechylování obtíže. Poněvadž se první pád rodu mužského v čísle jednotném u těchto příjmení nikterak neliší od vzoru bratrův, očekáváme, že se také skloňují jako přídavná jména přivlastňovací; obdobně se skloňují příjmení jako Novotný, Pardubský atd. podle vzoru chudý a příjmení jako Hořejší atd. podle vzoru jarní.

Setkáváme se však s tvary jednak skloňovanými podle vzoru pán se zanedbáváním změny ův → ov: … senát soudního rady dr. Petrůva (A-zet 22. VI. 44), částka … věnována … Karlem Hokůvem (Náš kraj 5. I. 1945), jednak s tvary neskloňovanými: … před trestním senátem vrchního rady dr. Petrův (Lid. l. 6. IV. a 13. X. 44), … trestní senát s. r. dr. Petrův (L. n. 26. IV. 44), … první román Františka Jakubův, … receptů na manželské štěstí bylo napsáno na sta, většinou stejně … jako román Jakubův (L. n. 25. X. 44). Podobně je tomu při přechylování: v Náprstkově ulici v Praze I je na vývěsním štítě napsáno Barbora Petrůvová, na bubenečském hřbitově je do náhrobku vytesáno Božena Petrůvová a v jednom památníku je podpis Pavlička Jakubův, třebas této dívce ve škole říkají Jakubová. Také Vášův-Trávníčkův slovník pokládá příjmení Jakubů(v) za nesklonné.

Obtíže se u toho typu příjmení vyskytují proto, že se tu lidé hledí vyhnouti splynutí s příjmeními typů Petrov, Petr a snad Petrů. Mimo to není možná poučit se o skloňování této skupinky tam, kde se poučení nejčastěji hledá. Příjmení Jakubův, Petrův a podobná by se měla podle mého mínění skloňovat ve spisovném jazyce podle vzoru bratrův, poněvadž se svou podobou neodchylují od přídavných jmen přivlastňovacích.

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 1, p. 24

Previous Několik málo

Next Předplatné na rok 1945 činí K 35 —