Časopis Naše řeč
en cz

Osmdesáté narozeniny prof. Jana Mašína

jh. (= Jiří Haller)

[Reviews and reports]

(pdf)

-

18. prosince minulého roku se dožil osmdesáti let profesor Jan Mašín, spisovatel „Slovníku českých vazeb a rčení“ (1. vyd. 1916, 2. vyd. 1924) a známých i rozšířených cvičebnic českého jazyka pro nižší třídy středních škol. Připomínáme si dnes vděčně tyto jeho práce, neboť i ony — přes nepříznivé mínění, které o nich měl prof. Ertl — byly stupni, po kterých u nás stoupala péče o mateřský jazyk a s ní i jeho znalost. Mašín uměl správně a včas vystihnout potřebu, která byla později tak často a horlivě zdůrazňována, aby totiž vzdělávání spisovného jazyka bylo založeno na vyjadřování současných nebo aspoň dosud čtených dobrých spisovatelů. Jeho Slovník byl ukázkou, jak asi by měl vypadati novodobý brus českého jazyka, opírající se při každém údaji o doklady z písemnictví. Je to methoda nesmírně pracná a pro jednoho člověka téměř nezvládnutelná, ale je to methoda podivuhodně plodná a užitečná, jak dnes ukazuje veledílo našeho pokolení, akademický Příruční slovník jazyka českého. Také Mašínovy školní cvičebnice mají ráz průkopnický, neboť jsou u nás prvním pokusem toho druhu. Už proto nemohly mít konečnou, dokonalou podobu vzorné cvičebnice, jaké si představujeme dnes, ale jistě jimi naše methodika jazyka českého postoupila o velký krok. Profesor Mašín se může dnes s klidným uspokojením dívat na to, jak jeho nástupci stavějí na základech, které také on poctivě a úspěšně pomáhal budovat.

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 1, p. 22

Previous Josef V. Bečka: Čarovná zahrada

Next Mauric Remeš: Loštická tvář