Časopis Naše řeč
en cz

Předplatné na rok 1945 činí Kčs 35 —

[Editor's notice]

(pdf)

-

„Naše řeč“ vychází v desíti sešitech o 24 stranách, a to každého měsíce, vyjímajíc prázdniny za roční předplatné 35 Kčs, s pošt. zásilkou 36 Kčs. Jednotlivá čísla jsou po 4 Kčs.

Předplatné přijímají všechna knihkupectví, zejména nakladatelství Šolcovo a Šimáčkovo v Praze II, Spálená ulice č. 29. — Přihlášky předplatitelů, reklamace nedodaných čísel a podob. vyřizuje jen administrace „Naší řeči“ tamtéž.

Přejímati výklady „Naší řeči“ ve větším rozsahu do jiných spisů lze jen se svolením redakce.

Příspěvky rukopisné, časopisy výměnou a knihy na posouzení posílejte odpovědnému redaktorovi dr. Jiřímu Hallerovi v Praze XVI. Xaveriova 1. Redakce odpovídá dopisem jenom na dotazy, ke kterým je připojena známka na odpověď.

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 7-8, p. 192

Previous V. Š. (= Vladimír Šmilauer): [Přídělce] — přídělník; [nasídlenec] — osadilec

Next Vladimír Šmilauer: Jména našich stromů