dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Máčka

V. M. (= Václav Machek)

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XXVIII, 106; XXIX, 47) Podle zprávy p. uč. Aug. Jar. Doležala se vyslovuje mačka, s krátkým a, též v Pyšelích.

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 7-8, p. 191

Previous Mauric Remeš: Lamor

Next V. Š. (= Vladimír Šmilauer): [Přídělce] — přídělník; [nasídlenec] — osadilec