Časopis Naše řeč
en cz

Jazykový koutek československého rozhlasu

Red. (= Redakce)

[Short articles]

(pdf)

-

„Jazykový koutek československého rozhlasu“ je název prvního tištěného výběru z oblíbených rozhlasových výkladů o českém jazyce, připravovaných pracovníky Ústavu pro jazyk český. Knihu vydal za redakce B. Havránka, Al. Jedličky a Fr. Váhaly Orbis pro Československý rozhlas (str. 291, 80 Kčs). První výběr je pořízen z odpovědí na dotazy posluchačů v době od 30. září 1946 do 30. června 1948. Zařazeny jsou hlavně výklady o jevech, v nichž je norma rozkolísána, jiné výklady přinášejí korekturu odsudků udržovaných dosud setrvačně některými „brusy“ a stálý zřetel je věnován otázkám aktuálním, živé jazykové skutečnosti. Přitom se nevychází vždy jen z měřítka praktické užitečnosti jednotlivých případů, nýbrž cílem jsou i hlubší pohledy na jazykové dění a vytváření činného poměru k jazyku.

Kniha je rozdělena na pět dílů: po obecných výkladech je věnována pozornost živým otázkám české výslovnosti a českého pravopisu; na výkladový materiál je bohatá kapitola o slovech, jejich tvoření, tvarech, významech a správnosti. Především praktický význam má kapitola čtvrtá, která přináší rady a pokyny pro skloňování jmen místních a osobních. V závěrečné části, věnované otázkám skladby, jsou vybrány jevy, s nimiž se mluvící i píšící veřejnost denně ve svém vyjadřování setkává.

Kniha je doplněna podrobným abecedním rejstříkem a přehledem nejdůležitějších prací a studií o českém jazyce. Posudek o této nové knize přinese Naše řeč později.

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 7-8, p. 160

Previous Dš (= František Daneš): Sloh

Next Miloš Helcl: Zkratková slova