Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Editor's notice]

(pdf)

-

Slezský studijní ústav v Opavě, který organisuje a koordinuje vědecký výzkum Slezska, připravuje obsáhlý sborník o vědecké práci a buditelské činnosti prof. Vincence Praska (1843—1912), známého českého filologa, ethnografa a historika, jenž působil jako gymnasijní učitel v Olomouci, Chrudimi, Táboře a Opavě. Žádáme proto naši vědeckou obec, naše vědecké instituce a veřejnost vůbec, aby Slezskému studijnímu ústavu v Opavě laskavě sdělila všechny podrobnosti, týkající se Praskova života i vědecké práce, zejména pak jeho korespondence, o nichž je informována nebo k nimž má přístup. Konečné zhodnocení velkého zjevu slezských novodobých kulturních dějin není ovšem možné bez spolupráce všech těch, kteří jsou o jednotlivostech informováni. Mnohostranná Praskova činnost toho nutně vyžaduje. Své zprávy posílejte na adresu: Slezský studijní ústav v Opavě, Nádražní okruh 31.

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 5-6, p. 120

Previous Dš (= František Daneš): Pedagogie

Next Rudolf Havel: Poznámky ke kritice textu „Babičky“