dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Aktuárský

Dš (= František Daneš)

[Short articles]

(pdf)

-

Listujeme-li Adresářem československého tisku (Orbis 1948), nalezneme v oddíle odborných časopisů matematických heslo Aktuárské vědy. Překvapí nás to, neboť bychom na první pohled tento časopis zařadili spíše do oboru právního nebo správního. Přídavné jméno aktuárský spojujeme totiž s podstatným jménem aktuár, které označuje „nižšího úředníka u politických, policejních, báňských úřadů a v kancelářích vysokých škol“ (podle PS). A skutečně také ani Příruční slovník, ani Slovník Vášův-Trávníčkův o jiném významu nemluví.

A přece tu nejde o nedopatření sestavovatele Adresáře. Časopis se vskutku zabývá matematikou, a to počtem pravděpodobnosti, matematickou statistikou a pod., tedy těmi obory, jež obyčejně označujeme jako „pojistná matematika“. Přídavné jméno aktuárský má tedy ještě jeden, úzce odborný význam, který není v našich slovnících sice zaznamenán, ale je mezi odborníky-matematiky běžný a začíná se ho užívat i v širší praxi. Tento odborný termín byl u nás zaveden zřejmě pod vlivem francouzštiny (actuaire) nebo angličtiny (actuary, actuarial). V angličtině má totiž výraz actuary (srov. lat. actuarius) vedle významu obdobného s českým aktuár ještě význam jiný; označuje se jím úředník akciových společností, zejména pojišťoven, který má za úkol provádět různé kalkulace, statistické výpočty a pod., tedy „pojistný matematik“. Vlivem angličtiny připojila tento nový význam k svému actuaire i francouzština.

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 5-6, p. 119

Previous Fc (= Josef Filipec): Účet a faktura

Next Dš (= František Daneš): Pedagogie