Časopis Naše řeč
en cz

Skloňování místních jmen Karle a Chýše

kvh (= Kvido Hodura)

[Short articles]

(pdf)

-

Obě tato místní jména pro svůj nezvyklý typ vzbuzují leckdy pochybnosti o tom, jak je skloňovat. Obec Karle na Litomyšlsku se připomíná již roku 1336 a roku 1339 příslušela k biskupství litomyšlskému. Jde tu o jméno utvořené z osobního jména Karel, a protože první uvedené zmínky o něm jsou ze století čtrnáctého, je pravdě podobné, že tímto Karlem je sám český král z rodu lucemburského, Karel IV. Příponou je tady asi původně -je s významem přivlastňovacím: Karle, to jest Karlova ves. Podobně tvořená jména místní jsou na příklad Milíčeves (ves Milíčova) nebo Kněževes (ves knězova) a jiná. Podle toho je jméno Karle rodu ženského a čísla jednotného. A skutečně se tak na Litomyšlsku říká: pochází z Karle, blíží se ke Karli, založil Karli, zpráva o Karli, za Karlí je osada Chmelík. Osad téhož jména je málo: častěji se setkáváme s Karlovem, Karlovicemi. Přece však jsou nám známé ještě dvě Karle. Jedna z Čech, Karle (nebo také Karlov) v okrese přibyslavském a druhá Karle je na Moravě v okrese uničovském (i tato osada se jmenuje také Karlov). — Přídavné jméno na -ský ke jménu Karle je beze vší pochyby karelský: karelský úřad, karelská silnice, karelské pozemky atd. Podobně znějící jméno je jméno městyse u Prahy, Davle, a také od něho je jméno přídavné davelský: davelský most, davelská stanice, davelské lesy. Pro nezvyklost toho tvoření vzniklo také přídavné jméno karlický, a to právě v samém okolí Karle, jak je patrno z časopisu Od Trstenické stezky, r. 23., kde čteme na str. 131: „karlickým starostou“, „karlický Jokeš“.

Jak se správně jmenuje město Chyše či Chýše a říká se v Chyši či v Chýších? Úřední lexikon pro Čechy uvádí na stránce 260 ono město v okrese žlutickém ve tvaru Chyše a poznamenává, že je to číslo množné. Píšeme a říkáme tedy: z Chyší, k Chyším, v Chyších a v sedmém pádě za Chyšemi, zcela podle vzoru nůše. Místní jméno Chyše vzniklo patrně z obecného jména [39]chýše — to píší úřední Pravidla s dlouhým ý. V Čechách známe ještě osadu Lovecká Chyše na Unhošťsku, v okrese pacovském je Velká Chyška a u Havlíčkova Brodu je osada Chyška — vesměs jména s podobným významem jako Chyše žlutické, ale na rozdíl od nich jsou v čísle jednotném. Jen v okrese milevském jsou Chyšky, ale i ty se dříve jmenovaly Malá Chyška. Podobného významu jsou také jména obcí: Nový Dům u Rakovníka, ale Nové Domy na Broumovsku, a i tu — jak je vidět — střídá se číslo jednotné s množným.

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 1-2, pp. 38-39

Previous jka (= Alois Jedlička): Úživnost

Next —cl (= Miloš Helcl): Kraj Pražský