Časopis Naše řeč
en cz

Čtení matematických značek a výrazů před 85 lety

[Short articles]

(pdf)

-

Jistě bude čtenáře článku ing. E. Prandstettera o „čtení matematických značek a výrazů“ (NŘ. XXII, 12, 39, 78, 101) zajímati, jak se čtly některé matematické značky a výrazy před 85 lety: jak jejich čtení totiž předpisoval Šafaříkem redigovaný „Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy“, v němž matematickou část obstarával A. Vrťátko, kandidát filosofie (pozdější bibliotekář musejní).

Na str. 31 se vyslovení čísla 4312„560070, 981405 stanoví takto: „čtyry tisíce, tři sta dvanáct bilionů, pětkrát sto šedesát tisíc sedmdesát milionů, devětkrát sto osmdesát jeden tisíc čtyry sta pět“.

Na str. 224 se čte výraz

takto: „Dvě třetiny a stupně druhého, vedené do záporného a třetí mocnosti, lomeného dvěma x mocnosti třetí, povýšeno na mocnost záporně druhou, vedeno do šesti a mocnosti druhé, x mocnosti záporně druhé, ztrojmocněno, děleno na čtyry devětiny vedené do x mocnosti záporně druhé, lomeného trojmocněným a, povýšeno na mocnost záporně první, vedeno do dvanácti a mocnosti záporně druhé, lomených ztrojmocněným x, celý dosavadný výraz do závorek, a veden do osmi a stupně druhého, x stupně čtvrtého, lomených dvacíti sedmi.“

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 1, p. 29

Previous kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Next Š.: Dálnice