dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Čeština novinářská

K. E.

[Short articles]

(pdf)

-

V poslední době nás v našich novinách zarážejí stále se množící poklesky jazykové, a to i v takových listech, kde jsme tomu dříve nebyli zvyklí. Zvláště v překladech z němčiny čteme dost často: bráti, přicházeti v úvahu, užívati, používati něco, věřiti na něco, odviseti, záviseti od něčeho, ohledně, v důsledku a j. Znovu vidíme, jak chatrné znalosti mateřštiny mají často lidé, kteří se cítí povoláni psát nebo překládat pro čtenáře denního tisku. Zdalipak také u nás jednou dokážeme, aby každý český novinář musil dobře znát český jazyk a nekazil jej? A nemohlo by tu Národní souručenství svou autoritou vhodně zasáhnout?

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 7, p. 223

Previous kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Next Vojtěch Kebrle: Svobodárna