Časopis Naše řeč
en cz

„Elektroudržbář“

[Short articles]

(pdf)

-

Pan odb. uč. Josef Königsmark z Rokycan píše:

»Ve 22. čísle „Zlína“ z 31. května t. r. je na 12. stránce článeček s nadpisem „Vynález elektr. žehlení bez drátů“. V jeho první větě se čte opravdový slovní zázrak: „Elektroudržbář J. D. z Baťova obdržel od správy závodů odměnu 4000 K za zdokonalení žehlení elektrickými žehličkami.“ Co znamená ten „elektroudržbář“?«

Připojujeme se k tomuto dotazu a prosíme redakci časopisu „Zlín“, aby nám laskavě podala vysvětlení. Jen prosíme proboha, aby nám nedokazovala, že je to potřebný odborný výraz a že by bez něho Baťův Zlín neobstál!

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 9-10, p. 291

Previous Čeština v novinách

Next —i—: Konstanca