Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

-

Dotaz

Píšeme-li obchodní jméno ČESKÝ TELECOM velkými písmeny, lze toto obchodní jméno v textu skloňovat? V případě, že lze takto psané obchodní jméno skloňovat, píší se koncovky také velkými písmeny?

 

Výraz ČESKÝ TELECOM by se v textu skloňovat nejen mohl, ale přímo měl: věty jako Dostali jsme od ČESKÝ TELECOM zprávu, že… jsou prostě nečeské, negramatické. Pokud je třeba zachovat základní podobu názvu, lze použít tzv. opěrné substantivum, např. Dostali jsme od společnosti ČESKÝ TELECOM zprávu, že… Bez takového opěrného výrazu lze pokládat za náležité jen Dostali jsme od ČESKÉHO TELECOMU zprávu, že… Je však vážná otázka, proč trvat na velkých písmenech: Dostali jsme od Českého Telecomu zprávu, že… vypadá daleko kultivovaněji a Váš vážený podnik takovým psaním nebude tratit na cti.

(…) dovolte mi položit jednu doplňující otázku. Lze použít obchodní jméno, které je zapsané v obchodním rejstříku takto: ČESKÝ TELECOM, a.s., v textu s malými písmeny takto: Český Telecom, a.s.? Dle našeho názoru je přepis možný, pokud u obchodního jména není uvedena právní forma, tj. a. s. nebo s. r. o. Nejde ani tak o čest firmy jako o správnost užití obchodního jména, zapsaného v obchodním rejstříku velkými písmeny. (…)

Dotazy právníků, kteří z podoby názvu firmy, jak je zapsán v obchodním rejstříku, dělají nedotknutelný fetiš, míváme v poradně často. Záleží na druhu textu (a to i z hlediska právní závažnosti) a na obratnosti jeho pisatele. Přesný název musí obsahovat např. smlouva; tam se při vymezení smluvních stran zpravidla zavede zástupné pojmenování (dále jen „nabyvatel“ ap.) a to se pak v textu bez potíží skloňuje. V obchodní korespondenci je dostačující, je-li přesný název firmy uveden v hlavičce; není třeba jej užívat v každičké větě. A ještě volnější je používání názvu v propagačním letáku ap.

Dáme Vám ke zvážení také jednu otázku. Má-li Ing. Novák v rodném listu uvedeno např. „Jan Novák“, má snad právo odmítnout dopis nadepsaný „Jan NOVÁK“ nebo „JANU NOVÁKOVI“ s odůvodněním, že mu nepatří? Lze z volby malých či velkých písmen nebo ze skloňování nebo z neuvedení titulu (Ing. – srov. a. s.!) dovozovat neplatnost právních aktů? Pochybujeme o tom.

Dotaz

Rover je buď o tradici, nebo o imagi. Je tvar imagi náležitý?

Odpověď

Podstatné jméno image buď může zůstat v češtině nesklonné, a pak si také ponechává původní pravopis, tedy image, anebo ho můžeme skloňovat, a pak ho píšeme počeštěným pravopisem, aby výslovnost a pravopis byly v souladu, tedy imidž. Slovo se skloňuje buď podle mužského vzoru neživotného „stroj“, anebo podle ženského vzoru „píseň“. Tvar 6. pádu, na který se tážete, je tedy v obou případech stejný, tedy o imidži.

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 1, p. 56

Previous Diana Svobodová: Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě

Next Knihy a časopisy zaslané redakci