Časopis Naše řeč
en cz

Držím se své parkety,

Zdeňka Sochová

[Short articles]

(pdf)

-

dělám jen to, o čem si myslím, že umím, říká o sobě spisovatel Miloslav Švandrlík. Skutečnost, že autor svůj výrok dodatečně vykládá, nepochybně naznačuje, že slovní obraty se slovem parketa nejsou pro většinu uživatelů zcela srozumitelné. Přitom jejich obliba stále roste a jsou časté zejména v publicistice, a to mluvené i psané.

Poměrně neprůhledná motivace výrazu parketa v nově vznikajících spojeních by mohla vést k domněnce, že jde o cizí sémantické přejetí, ale není tomu tak. Motivační základ třeba hledat v domácím prostředí, přesněji ve sportovním zpravodajství. Podle informací sportovních reportérů se slova parketa začalo užívat od šedesátých let v halové košíkové. Pro hru v hale je nejvhodnější podlaha z palubek nebo vlýsků, neodborně nazývaných parkety. Podkošový hráč měl vyhlédnuté svoje místo — svou parketu —, odkud se mu nejlíp střílelo. Parketa v přeneseném významu byla tedy ‚výhodná střelecká pozice‘. Později se oblast užití rozšířila i na jiné kolektivní hry, kopanou a hokej; např. Kubík ze své parkety kopíruje trestný kop ze zápasu s Kostarikou; znovu střílí Rosol ze své parkety atp.[1] Také význam se obsahově obměnil na ‚výhodnou herní pozici vůbec‘; např. gólman Svoboda si připravuje svou parketu před brankou.

Tím ovšem sémantický vývoj slova parketa nekončí. Ze situací, kdy jde o souvislost s konkrétním místem činnosti, se pojmenování parketa přenáší i na abstraktní obory působení. Vyvíjí se tedy další přenesený význam. První písemný doklad na nový význam je v lexikální kartotéce Ústavu pro jazyk český z r. 1981: Část naší kritiky se ozvala v tom smyslu, že režisér Menzel je v této tematice (filmu Postřižiny) jako doma, že to je jeho „parketa“, jak říkají sportovní reportéři.

Pojmenování parketa má neobyčejnou sémantickou expanzívnost, nové kontexty konstituují další významy a významové odstíny. Novost vyjádření je dána především výraznou formální stránkou konkrétního jména parketa v kontextových spojeních pro toto jméno neobvyklých. Ta působí svou nápadností na pozadí jiného možného neutrálního vyjádření. Většinu obratů s výrazem parketa jsme zaznamenali z komunikačních prostředků. Tak např. teď jsme na parketě ekonomiky (‚v pracovní oblasti‘), jeho (Ferd. Peroutky) nejvlastnější scénou, jeho parketou, byla první republika Masarykova (‚předmětem jeho žurnalistické činnosti‘); sport už je parketa našeho sportovního redaktora (‚zpravodajský obor‘); nezaměstnanost je parketa každého dobrého politika (‚povinné téma‘); český premiér má parketu běžce na dlouhé trati (‚schopnost dlouhodobé vytrvalé činnosti‘).

Z uvedených příkladů můžeme celkem [166]spolehlivě stanovit význam slova parketa v různých nových spojeních typu být na parketě něčeho, to je jeho parketa, jeho (vlastní) parketou je…, držet se své parkety, mít parketu někoho (něčeho) aj.[2] Jde tu zpravidla o (profesionální) obor činnosti, o (dobře známou, obvyklou) oblast, téma, předmět nějaké aktivity, o (stálou) schopnost k nějaké práci atp. Je ovšem pravděpodobné, že v dalším vývoji jazykové praxe se sémantický obsah slova parketa rozšíří o další významové odstíny.

Slovo parketa v nových spojeních je vhodným a osvěžujícím výrazovým prostředkem. Je jedním z příkladů sémantického tvoření, jehož motivační základnou je sportovní publicistika. Na ni se váže celý soubor běžně i méně běžně užívaných frází,[3] z nichž namátkou uvádíme: první, zahřívací kolo jednání, zahrát něco do autu, nahrát (v rozmluvě) někomu na smeč, udělat v privatizaci startovní čáru, dnes odstartoval čas maturitních zkoušek, odstartovat jednodenní seminář, vlády mají přímočarý tah na branku, jsme plní nápadů, ale chybí nám koncovka, pan ministr nekope za žádnou stranu, ať nosíme jakákoli politická trička, …, záleží na tom, kdo ze zúčastněných bude dřív u míče, podnikatelský start, podniky na sjezdovce, to je gól! atp.


[1] Paralelní sémantický vývoj je i ve slovenštině. Slovník cudzích slov M. Ivanové-Šalingové a Z. Maníkové (1979) zaznamenává u hesla parketa šport. slang. ‚strelecká pozícia (najmä v halových hrách)‘.

[2] Krátky slovník slovenského jazyka (1987) uvádí pod heslem parketa jen frazeologické spojení mať svoju parketu, tj. ‚výhodnú pozíciu na realizovanie svojich schopností‘.

[3] Frází zde rozumím ucelený kontextový úsek slovní nebo větný.

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 3, pp. 165-166

Previous Václava Holubová: K životnímu jubileu Běly Poštolkové

Next Libuše Čižmárová: Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér?